Terms of service

OVERSIGT

MyBelly.dk driver denne hjemmeside. Når der henvises til "vi", "os" og "vores" på hele hjemmesiden, refererer det til MyBelly.dk. Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du, som bruger, at du er bundet af alle vilkår, betingelser, politikker og meddelelser, der er angivet her. MyBelly.dk tilbyder dig adgang til denne hjemmeside, herunder al information, alle værktøjer og alle tjenester, under forudsætning af, at du accepterer disse betingelser.

Ved at besøge vores hjemmeside og/eller købe noget fra os, indgår du i vores "Service" og accepterer at være bundet af følgende vilkår og betingelser ("Servicevilkår", "Vilkår"), herunder yderligere vilkår og betingelser samt politikker, der henvises til heri og/eller er tilgængelige via hyperlink. Disse Servicevilkår gælder for alle brugere af hjemmesiden, herunder uden begrænsning brugere, der er browsere, leverandører, kunder, handlende og/eller bidragsydere af indhold.

Venligst læs disse Servicevilkår grundigt igennem, før du får adgang til eller bruger vores hjemmeside. Ved at få adgang til eller bruge en del af hjemmesiden accepterer du at være bundet af disse Servicevilkår. Hvis du ikke accepterer alle vilkår og betingelser i denne aftale, må du ikke få adgang til hjemmesiden eller bruge nogen tjenester. Hvis disse Servicevilkår anses for at være et tilbud, er accepten udtrykkeligt begrænset til disse Servicevilkår.


Eventuelle nye funktioner eller værktøjer, der tilføjes til den nuværende butik, vil også være underlagt Servicevilkårene. Du kan til enhver tid gennemgå den mest aktuelle version af Servicevilkårene på denne side. Vi forbeholder os retten til at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse Servicevilkår ved at offentliggøre opdateringer og/eller ændringer på vores hjemmeside. Det er dit ansvar at tjekke denne side regelmæssigt for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til hjemmesiden efter offentliggørelsen af eventuelle ændringer udgør en accept af disse ændringer.

Vores butik er hostet af Shopify Inc. De leverer os den online e-handelsplatform, der gør det muligt for os at sælge vores produkter og tjenester til dig.

VILKÅR FOR ONLINEBUTIK

Ved at acceptere disse Servicevilkår erklærer du, at du enten er myndig i din bopælsstat eller -provins, eller at du er myndig i din bopælsstat eller -provins og har givet os samtykke til at lade eventuelle mindreårige afhængige af dig bruge denne hjemmeside.
Du må ikke bruge vores produkter til ulovlige eller uautoriserede formål, og du må heller ikke i brugen af tjenesten overtræde nogen love i din jurisdiktion (herunder, men ikke begrænset til, ophavsretslove).
Du må ikke transmittere orme, vira eller anden kode af destruktiv karakter.
Overtrædelse af nogen af disse vilkår vil medføre øjeblikkelig ophævelse af dine tjenester.

GENERELLE BETINGELSER

Vi forbeholder os retten til at nægte service til enhver person af enhver grund og når som helst.
Du forstår, at dit indhold (undtagen kreditkortoplysninger) kan blive overført ukrypteret og involvere (a) transmissioner over forskellige netværk og (b) ændringer for at tilpasse sig tekniske krav til tilslutning af netværk eller enheder. Kreditkortoplysninger krypteres altid under overførsel via netværk.
Du accepterer ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af tjenesten, brugen af tjenesten eller adgang til tjenesten eller nogen kontakt på hjemmesiden, gennem hvilken tjenesten leveres, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra os.
Overskrifterne i denne aftale er inkluderet af bekvemmelighedsårsager og vil ikke begrænse eller påvirke disse vilkår på nogen måde.

PRÆCISION, KOMPLETHED OG RETTIDIGHED AF INFORMATION

Vi er ikke ansvarlige, hvis information, der er tilgængelig på denne hjemmeside, ikke er præcis, fuldstændig eller opdateret. Materiale på denne hjemmeside er kun til generel information og bør ikke betragtes som eneste grundlag for beslutninger uden at konsultere primære, mere præcise, mere fuldstændige eller mere rettidige informationskilder. Enhver afhængighed af materiale på denne hjemmeside sker på eget ansvar. Denne hjemmeside kan indeholde visse historiske oplysninger. Historiske oplysninger er nødvendigvis ikke aktuelle og er kun beregnet som reference. Vi forbeholder os retten til at ændre indholdet på denne hjemmeside når som helst, men vi har ingen forpligtelse til at opdatere nogen information på vores hjemmeside. Du accepterer, at det er dit ansvar at følge ændringer på vores hjemmeside.

SEKTION 4 - ÆNDRINGER AF TJENESTEN OG PRISER

Priserne på vores produkter kan ændres uden varsel.
Vi forbeholder os retten til enhver tid at ændre eller stoppe tjenesten (eller en del af den eller indholdet heraf) uden varsel.
Vi påtager os intet ansvar over for dig eller tredjeparter for eventuelle ændringer, prisændringer, suspensioner eller ophør af tjenesten.

PRODUKTER ELLER TJENESTER

Visse produkter eller tjenester kan kun være tilgængelige online gennem hjemmesiden. Disse produkter eller tjenester kan have begrænsede mængder og er kun underlagt returnering eller ombytning i overensstemmelse med vores returpolitik.
Vi har gjort alt for at vise farver og billeder af vores produkter så nøjagtigt som muligt i butikken. Vi kan dog ikke garantere, at din computerskærms visning af farver vil være præcis.
Vi forbeholder os retten, men er ikke forpligtet til, at begrænse salget af vores produkter eller tjenester til en bestemt person, geografisk område eller jurisdiktion. Vi kan udøve denne ret fra sag til sag. Vi forbeholder os også retten til at begrænse mængden af produkter eller tjenester, som vi tilbyder. Alle beskrivelser af produkter eller produktpriser kan ændres når som helst uden varsel og efter vores eget skøn. Vi forbeholder os retten til at afbryde ethvert produkt når som helst. Eventuelle tilbud om produkter eller tjenester, der er fremsat på denne side, er ugyldige, hvor det er forbudt.
Vi garanterer ikke, at kvaliteten af eventuelle produkter, tjenester, oplysninger eller andet materiale, du køber eller får adgang til, vil leve op til dine forventninger, eller at eventuelle fejl i tjenesten vil blive rettet.

PRÆCISION AF FAKTURERINGS- OG KONTOINFORMATION

Vi forbeholder os retten til at afvise enhver ordre, du placerer hos os. Vi kan efter eget skøn begrænse eller annullere mængden af køb pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Disse restriktioner kan omfatte ordrer, der er placeret af eller under samme kundekonto, samme kreditkort og/eller ordrer, der bruger samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. Hvis vi foretager ændringer i eller annullerer en ordre, vil vi forsøge at underrette dig ved at kontakte den e-mailadresse og/eller faktureringsadresse/telefonnummer, der blev oplyst ved bestillingen. Vi forbeholder os retten til at begrænse eller forbyde ordrer, som efter vores eget skøn ser ud til at være placeret af forhandlere, videreforhandlere eller distributører.

Du accepterer at give aktuelle, fuldstændige og nøjagtige oplysninger om køb og konti for alle køb foretaget i vores butik. Du accepterer at opdatere din konto og andre oplysninger, herunder din e-mailadresse og kreditkortnumre og udløbsdatoer, så vi kan fuldføre dine transaktioner og kontakte dig efter behov.

For mere detaljer, bedes du læse vores returpolitik.

VALGFRI VÆRKTØJER

Vi kan give dig adgang til tredjeparts værktøjer, som vi hverken overvåger, har kontrol over, eller har nogen indflydelse på.
Du erkender og accepterer, at vi giver adgang til sådanne værktøjer "som de er" og "som de er tilgængelige" uden nogen form for garantier, repræsentationer eller betingelser og uden nogen form for godkendelse. Vi har ingen ansvar overhovedet i forbindelse med din brug af valgfrie tredjeparts værktøjer.
Enhver brug af valgfrie værktøjer, der tilbydes via hjemmesiden, er helt på din egen risiko og efter eget skøn, og du bør sikre dig, at du er bekendt med og godkender de vilkår, hvorpå værktøjerne leveres af den relevante tredjeparts udbyder(e).
Vi kan også i fremtiden tilbyde nye tjenester og/eller funktioner via hjemmesiden (herunder lanceringen af nye værktøjer og ressourcer). Sådanne nye funktioner og/eller tjenester vil også være underlagt disse Vilkår for Service.

TREDJEPARTS LINKS

Visse indhold, produkter og tjenester, der er tilgængelige via vores tjeneste, kan omfatte materialer fra tredjeparter.
Tredjeparts links på denne side kan lede dig til tredjeparts hjemmesider, der ikke er tilknyttet os. Vi er ikke ansvarlige for undersøgelse eller evaluering af indholdet eller nøjagtigheden, og vi giver ingen garantier og påtager os intet ansvar for tredjeparts materialer eller hjemmesider eller for andre materialer, produkter eller tjenester fra tredjeparter.
Vi påtager os ikke ansvar for skader eller tab i forbindelse med køb eller brug af varer, tjenester, ressourcer, indhold eller andre transaktioner foretaget i forbindelse med tredjeparts hjemmesider. Venligst læs omhyggeligt tredjepartens politikker og praksis, og sørg for at du forstår dem, før du indgår i nogen transaktion. Klager, krav, bekymringer eller spørgsmål vedrørende produkter fra tredjepart skal rettes til tredjeparten.

BRUGERKOMMENTARER, FEEDBACK OG ANDRE INDSENDINGER

Hvis vi anmoder dig om at sende visse specifikke indsendelser (f.eks. konkurrencebidrag) eller hvis du uden anmodning fra os sender kreative ideer, forslag, planer eller andre materialer, uanset om det er online, via e-mail, pr. post eller på anden måde (samlet set "kommentarer"), accepterer du, at vi til enhver tid uden begrænsning kan redigere, kopiere, offentliggøre, distribuere, oversætte og på anden måde bruge i enhver form alle kommentarer, som du sender til os. Vi er ikke forpligtet til (1) at opretholde fortroligheden af ​​nogen kommentarer; (2) at betale kompensation for nogen kommentarer; eller (3) at svare på nogen kommentarer.
Vi kan, men er ikke forpligtet til, at overvåge, redigere eller fjerne indhold, som vi efter eget skøn finder ulovligt, stødende, truende, æreskrænkende, injurierende, pornografisk, obskønt eller på anden måde stødende eller i strid med tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder eller disse Vilkår for Service.
Du accepterer, at dine kommentarer ikke vil krænke nogen tredjeparts rettigheder, herunder ophavsret, varemærke, privatlivets fred, personlighed eller andre personlige eller ejendomsretlige rettigheder. Du accepterer desuden, at dine kommentarer ikke vil indeholde ærekrænkende eller på anden måde ulovligt, krænkende eller obskønt materiale, eller indeholde virus eller anden skadelig software, der på nogen måde kunne påvirke driften af tjenesten eller nogen relateret hjemmeside. Du må ikke bruge en falsk e-mailadresse, udgive dig for at være en anden person eller på anden måde vildlede os eller tredjeparter omkring oprindelsen af ​​nogen kommentarer. Du er selv ansvarlig for eventuelle kommentarer, du foretager, og deres nøjagtighed. Vi påtager os intet ansvar og påtager os intet erstatningsansvar for nogen kommentarer, der er indsendt af dig eller nogen tredjepart.

PERSONAL INFORMATION

Din indsendelse af personlige oplysninger gennem butikken er reguleret af vores fortrolighedspolitik.

FEJL, UNØJAGTIGHEDER OG UNDLADELSER

Lejlighedsvis kan der forekomme information på vores hjemmeside eller i tjenesten, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, der kan vedrøre produktbeskrivelser, priser, kampagner, tilbud, forsendelsesomkostninger for produkter, transit tider og tilgængelighed. Vi forbeholder os retten til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser samt at ændre eller opdatere oplysninger eller annullere ordrer, hvis nogen information i tjenesten eller på enhver tilknyttet hjemmeside er unøjagtig til enhver tid uden forudgående varsel (herunder efter at du har sendt din ordre).
Vi påtager os intet ansvar for at opdatere, ændre eller præcisere information i tjenesten eller på enhver tilknyttet hjemmeside, herunder uden begrænsning, prisoplysninger, medmindre det kræves ved lov. Ingen specifik opdaterings- eller fornyelsesdato, der gælder for tjenesten eller enhver tilknyttet hjemmeside, skal tages som tegn på, at alle oplysninger i tjenesten eller på enhver tilknyttet hjemmeside er blevet ændret eller opdateret.

FORBUDT BRUG

Ud over andre forbud, som er angivet i servicevilkårene, er det forbudt at bruge hjemmesiden eller dens indhold til følgende formål: (a) til enhver ulovlig aktivitet; (b) til at opfordre andre til at udføre eller deltage i nogen form for ulovlige handlinger; (c) til at overtræde internationale, føderale, provinsielle eller statslige regler, love eller lokale forskrifter; (d) til at krænke vores eller andre personers intellektuelle ejendomsrettigheder; (e) til at chikanere, misbruge, fornærme, skade, bagtale, ærekrænke, forhåne, intimidere eller diskriminere baseret på køn, seksuel orientering, religion, etnicitet, race, alder, national oprindelse eller handicap; (f) til at indsende falske eller vildledende oplysninger; (g) til at uploade eller transmittere vira eller enhver anden form for ondsindet kode, der vil eller kan anvendes på en måde, der påvirker funktionaliteten eller drift af tjenesten eller nogen tilknyttet hjemmeside, andre hjemmesider eller internettet; (h) til at indsamle eller spore personlige oplysninger om andre; (i) til spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl eller scrape; (j) til enhver obskøn eller umoralsk aktivitet; eller (k) til at forstyrre eller omgå sikkerhedsfunktionerne i tjenesten eller nogen tilknyttet hjemmeside, andre hjemmesider eller internettet. Vi forbeholder os retten til at afslutte din brug af tjenesten eller enhver tilknyttet hjemmeside, hvis du overtræder nogen af de forbudte anvendelser.

FRASKRIVELSE AF GARANTIER; BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Vi garanterer ikke, repræsenterer eller står inde for, at din brug af vores service vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri.
Vi garanterer ikke, at resultaterne, der kan opnås ved brug af tjenesten, vil være nøjagtige eller pålidelige.
Du accepterer, at vi fra tid til anden kan fjerne tjenesten i ubestemt tid eller annullere tjenesten når som helst uden varsel til dig.
Du erklærer udtrykkeligt, at din brug af tjenesten er på egen risiko. Tjenesten og alle produkter og tjenester, der leveres til dig gennem tjenesten, leveres (medmindre andet udtrykkeligt angivet af os) "som den er" og "som den forefindes" til din brug uden nogen form for repræsentation, garantier eller betingelser, enten udtrykkelige eller underforståede, herunder alle underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, handelskvalitet, egnethed til et bestemt formål, holdbarhed, titel og ikke-krænkelse.
I intet tilfælde skal MyBelly.dk, vores direktører, officerer, medarbejdere, tilknyttede selskaber, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, serviceudbydere eller licensgivere være ansvarlige for nogen skade, tab, krav eller nogen direkte, indirekte, tilfældige, straffende, særlige eller følgeskader af nogen art, herunder, men ikke begrænset til, tabt fortjeneste, mistet indtjening, tab af besparelser, tab af data, udskiftningsomkostninger eller lignende skader, uanset om de er baseret på kontrakt, erstatningsansvar (herunder uagtsomhed), objektivt ansvar eller på anden måde, der opstår som følge af din brug af tjenesten eller enhver produkt, der er erhvervet ved hjælp af tjenesten, eller enhver anden krav, der er relateret på nogen måde til din brug af tjenesten eller ethvert indhold, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle fejl eller forsømmelser i enhver indhold eller eventuel tab eller skade af nogen art, der pådrages som følge af brugen af tjenesten eller ethvert indhold (eller produkt), der er lagt ud, transmitteret eller på anden måde stillet til rådighed via tjenesten, selvom der er givet besked om muligheden for sådanne skader. Fordi visse stater eller jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller tilfældige skader, gælder en sådan begrænsning måske ikke for dig i din jurisdiktion.

ERSTATNING

Du accepterer at dække os, MyBelly.dk, samt vores moderselskab, datterselskaber, tilknyttede selskaber, partnere, officerer, direktører, agenter, entreprenører, licensgivere, serviceudbydere, underleverandører, leverandører, praktikanter og medarbejdere, og holde os skadesløse mod ethvert krav eller krav på erstatning, herunder rimelige advokatsalærer, fremsat af tredjepart som følge af eller som følge af din overtrædelse af disse servicevilkår eller dokumenterne, der er indarbejdet ved henvisning, eller din overtrædelse af loven eller tredjeparters rettigheder.

ADSKELBARHED

I tilfælde af at en bestemmelse i disse Vilkår for Service anses for at være ulovlig, ugyldig eller ikke håndhævelig, vil sådan en bestemmelse stadig være håndhævelig i videst muligt omfang i henhold til gældende lovgivning, og den ugyldige del vil blive betragtet som afskåret fra disse Vilkår for Service. En sådan afgørelse vil ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de øvrige tilbageværende bestemmelser.

OPSIGELSE

De forpligtelser og ansvar, som parterne har pådraget sig inden termineringsdatoen, vil fortsat være gældende efter ophør af denne aftale til alle formål.

Disse Vilkår for Service er gældende, medmindre de opsiges af enten dig eller os. Du kan opsige disse Vilkår for Service når som helst ved at meddele os, at du ikke længere ønsker at bruge vores tjenester, eller når du holder op med at bruge vores websted.

Hvis vi efter vores eget skøn vurderer, at du ikke overholder nogen bestemmelse i disse Vilkår for Service, eller hvis vi mistænker, at du ikke overholder dem, kan vi også opsige denne aftale når som helst uden varsel, og du vil forblive ansvarlig for alle beløb, der forfalder indtil termineringsdatoen. Vi kan også nægte dig adgang til vores tjenester (eller en del af dem) i overensstemmelse hermed.

HELE AFTALEN

Hvis vi undlader at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse Vilkår for Service, udgør det ikke en fraskrivelse af sådan rettighed eller bestemmelse.

Disse Vilkår for Service og enhver politik eller driftsregler, som vi offentliggør på dette websted eller i forbindelse med Tjenesten, udgør den fulde aftale og forståelse mellem dig og os og regulerer din brug af Tjenesten. De erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, kommunikationer og forslag, både mundtlige og skriftlige, mellem dig og os (herunder, men ikke begrænset til, tidligere versioner af Vilkår for Service).

Eventuelle tvetydigheder i fortolkningen af disse Vilkår for Service skal ikke fortolkes imod den part, der har udarbejdet dem.

LOVGIVNING

Disse Vilkår for Service og enhver separat aftale, hvorved vi leverer dig tjenester, vil være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning.

ÆNDRINGER AF VILKÅR FOR SERVICE

Du kan til enhver tid gennemgå den mest aktuelle version af Vilkår for Service på denne side.

Vi forbeholder os retten til, efter vores eget skøn, at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse Vilkår for Service ved at offentliggøre opdateringer og ændringer på vores hjemmeside. Det er dit ansvar at tjekke vores hjemmeside regelmæssigt for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til vores hjemmeside eller tjenesten efter offentliggørelsen af eventuelle ændringer i disse Vilkår for Service udgør accept af disse ændringer.

KONTAKTOPLYSNINGER

Spørgsmål angående Vilkår for Service bør sendes til os på shop@mybelly.dk.