Legal notice

Valg af lov og værneting

Enhver aftale indgået mellem os i henhold til disse vilkår er underlagt dansk lov. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med vores aftale, herunder eksistensen eller gyldigheden af aftalen, skal indbringes for en kompetent domstol i Danmark.